om os -

ferring filosofi

om os ferring filosofi

Mennesket kommer i første række hos Ferring

Og derfor har patienter, der bruger vores produkter og læger, der udskriver dem, ret til at forvente:
- at vi kun sælger produkter, som vi har fuld tillid til. 
- at vi tilbyder de bedst muligte produkter til den mest fornuftige pris.
- at Ferrings ansatte altid udviser høflighed og respekt og handler professionelt.

Ferring søger loyalitet hos disse patienter og læger, og vi er hver dag parate til at fortjene denne loyalitet påny.

Ferring forventer, at de ansatte skaber værdi for virksomheden og aktionærerne.

Ferrings ansatte på alle niveauer har ret til at forvente følgende fra virksomheden og kollegerne:
- respekt, støtte og opbakning.
- et arbejdsmiljø, der er sikkert, stimulerende og givende.
- frihed til at lave fejl og erkende dem uden at frygte straf.
- at de højeste standarder for integritet altid bliver overholdt. 
- at kolleger aldrig bevidst gør noget for at bringe deres stilling som ansatte hos Ferring i fare.
- at alle, der repræsenterer Ferring, gør dette på en måde, der skaber respekt for virksomheden og de ansatte.

Gør altid, hvad der er rigtigt, korrekt og etisk og anspor dine kolleger til at gøre det samme.

Sig det, hvis du mener, der bliver begået fejl i Ferrings navn.

Vær loyal, men kun over for det der er rigtigt, retfærdigt, hæderligt og retsindigt - og tro mod Ferrings filosofi.

Ingen erklæringer om retsindig adfærd kan nogensinde dække alle situationer eller forholde sig til alle eventualiteter. Den kan kun sætte tonen og gøre den enkelte ansvarlig for at bruge den tone i hans eller hendes daglige arbejde. Vi bestræber os på at sætte tonen med syv enkle ord:

Mennesket kommer i første række hos Ferring

Engelsk version

Send Email Print