om os -

dr frederik paulsen

om os dr frederik paulsen

En videnskabsmand forud for sin tid
Frederik Paulsen (1909 – 1997) fødes i Tyskland og vokser op i Kiel, hvor han i de tidlige uddannelses år udviser stor interesse for kunst og litteratur. Hans undervisere beskriver ham som en uafhængig og utraditionel tænker. Med tiden tager Frederik disse karaktertræk med sig ind i den venstreorienterede politiske aktivitet, som skal vise sig at få stor betydning for hans liv senere hen.

Fra Tyskland til Sverige
Frederik vælger medicin som karrierevej ikke mindst, fordi der her er tale om en profession som kan praktiseres uanset, hvilket land han må befinde sig i. Før Frederik når at færdiggøre de sidste eksaminer på Kiel Universitetshospitals gynækologiske klinik i 1933, arresterer Gestapo ham for at distribuere litteratur, som kritiserer drabet på en af Tysklands ledende socialdemokrater.

Frederik Paulsen tilbringer det meste af to år i fængsel. Med truslen om endnu en arrestation over hovedet lykkedes det i 1935 for familien at hjælpe ham med at flygte fra Tyskland, og på dagen, hvor han fylder 26 år, ankommer han til Sverige.

Til trods for sin flygtningestatus, finder han hurtigt arbejde som hormonforsker hos såvel Organon som Pharmacia. Dr. Frederik Paulsen vinder gradvist anerkendelse blandt de nye svenske kolleger og indtager med tiden en plads som regelmæssig underviser på Universitetet i Lund.

Ferrings start
I 1940erne vender Dr. Frederik Paulsen blikket væk fra det overfyldte forskningsfelt omkring hormoner generelt og fokuserer i stedet på peptidhormonerne. Peptiderne savner dog enhver form for reel kommerciel værdi indtil 1948, hvor to amerikanske forskere identificerer adrenokortikotropin-hormonet(ACTH), stresshormonet, i hypofysen, som senere skal vise sig at have en dramatisk terapeutisk effekt på astma og ledbetændelse. Dr. Paulsen og hans forskningsassistent, Eva Frandsen, producerer derefter succesfuldt ACTH i deres kælderlaboratorium på Biokemisk Institut i Stockholm.

Dr. Paulsen anvender herefter sin ekspertise indenfor ACTH hos en række store farmaceutiske virksomheder, men i 1950 beslutter han sig for at starte sin egen virksomhed, Nordiska Hormon Laboratoriet, som senere ændrer navn til Ferring.

Dedikeret til Ferring(er)
Da Dr. Paulsen fylder 60, begynder han og Eva, som han har giftet sig med i 1958, at trække sig tilbage fra den daglige ledelse af Ferring. Gradvist overgiver han ledelsen af virksomheden til sin yngste søn, Frederik, der udfylder rollen som administrerende direktør i en årrække, inden han overtager rollen som formand for bestyrelsen i Ferring.

Eva og Dr. Frederik Paulsen trækker sig tilbage til Paulsen-familiens hjemsted på øen Föhr, hvor de fortsat fungerer som inspiratorer for Ferrings videre forskning indenfor såvel velkendte som helt nye områder af sygdomsbehandling.  Derudover dedikerer de en stor del af deres tid til bevarelsen af øen og dermed Ferringernes historie og kultur. Dr. Paulsen dør på øen i 1997 i en alder af 88 år.

På vej ind i alderdommen består Dr. Paulsens råd til yngre forskere af følgende: "sand succes består i evnen til at finde og skabe den form for videnskab, som tiltrækker andre videnskabsmænd. Det er klart at foretrække at arbejde uden at tænke på penge. Kommercielt målrettet forskning er bemærkelsesværdigt uproduktivt"

Send Email Print